Wilt u orde in de wirwar aan regels rondom energiebesparing? Whitepaper 'Van label C tot EED'

Volgens Bart Jan Freriks, algemeen directeur van technisch dienstverlener ENGIE Services West , leeft er bij veel bedrijven onduidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht op het gebied van energie-efficiëntie. Daarom heeft ENGIE er een whitepaper over gemaakt.

ENGIE zet de komende jaren in op samenwerking met onze klanten en overige stakeholders om integrale duurzame energieoplossingen te ontwikkelen. Of het nu gaat om het opwekken van verschillende vormen van duurzame elektriciteit, CO2-neutraal vervoer, het verwarmen van organisaties, de energievraagstukken van de industrie, opslag van energie, slimme netten, energiebesparing, afvalvraagstukken, waterbeheer, koeloplossingen, facility management of juist de combinatie en integratie in gebiedsgerichte oplossingen: ‘smart area’s’ en ‘smart cities’. ENGIE zet haar innovatieve en technische krachten hier voor 100% in. Zo wil ENGIE ook het bedrijfsleven wegwijs maken in de wetten, regelingen, uitzonderingen en vrijstellingen rondom energiebesparing. Met deze aanpak is ENGIE ervan overtuigd een belangrijke rol te kunnen spelen op weg naar een duurzame wereld.

In de whitepaper ‘Van Label C tot EED’ worden de belangrijkste eisen toegelicht. Freriks: „Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen, is het Klimaatakkoord van Parijs opgesteld. De Nederlandse overheid heeft de nationale energiebesparingsdoelen vastgelegd in het Energieakkoord en wil dat ondernemingen maatregelen nemen om energie te besparen.”

De wet- en regelgeving rondom energiebesparing wordt momenteel gekenmerkt door een complexe wirwar van verschillende regelingen die elkaar overlappen en waarbij ook een tal van vrijstellingen gelden. Voorbeelden hiervan zijn het activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE en het Energielabel voor kantoren. „Om de doelstellingen op nationaal en Europees niveau te kunnen halen, wordt de wet- en regelgeving waarschijnlijk alleen maar strenger”, oordeelt Freriks. „Er zijn intussen twintig extra handhavers bij diverse omgevingsdiensten aangesteld die actief optreden. Zij kunnen forse sancties opleggen in de vorm van dwangsommen of boetes.”
En dit wil je als bedrijf natuurlijk voorkomen. De whitepaper bevat een infographic, waarmee de lezer in een paar minuten op de hoogte is van de regelingen die gelden voor zijn bedrijf. Bovendien krijgt de ondernemer inzicht in wat wordt bedoeld met het Activiteitenbesluit, EPBD, EED, MJA3, MEE of een energielabel. "Aan de hand van zeven vragen krijgt u direct advies over welke energieregelingen er voor u gelden".

Zo kunt u uw energiekosten verlagen. Ook interesse in een scherpe energieprijs? Vraag een vrijblijvende offerte of adviesgesprek aan.

Vraag de whitepaper nu kosteloos aan!