corporate governance

Wet- en Regelgeving

Bent u klant van ENGIE? Dan kunnen wij u helpen om aanspraak te maken op voordelige belastingtarieven. Klik hier voor de actuele tarieven.

Wanneer uw organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u aanspraak maken op belastingvrijstellingen en op een bijzonder tarief voor energiebelasting. De manier waarop u uw elektriciteit en gas gebruikt bepaalt of uw organisatie in aanmerking komt voor deze voordelen.

Via onderstaande verklaring(en) kunt u ENGIE laten weten op welke wijze u de geleverde elektriciteit en aardgas gebruikt. Deze verklaringen gebruiken wij om uw fiscale voordeel aan te tonen bij de Belastingdienst.

Zeker weten dat deze regeling ook voor u geldt? Neem dan contact ons op.

Komt uw organisatie in aanmerking voor één of meer van de regelingen? Dan ontvangen wij de juiste verklaringen graag ondertekend retour. Zorg ervoor dat ENGIE deze uiterlijk een maand voor uw leveringsjaar ingaat heeft ontvangen. U kunt uw verklaring(en) volledig ingevuld en ondertekend sturen via:

Verklaringen 2017

   Verklaring gebruik gas anders dan brandstof 2017
   Verklaring gebruik elektriciteit voor chemische reductie etc 2017
   Verklaring gebruik gas voor metallurgische procedes 2017
   Verklaring gebruik gas voor mineralogische procedes 2017
   Verklaring opwek elektriciteit 2017  

Verklaringen niet-jaargebonden

   Verklaring doorlevering elektriciteit
   Verklaring doorlevering gas
   Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit
   Verklaring clustering
   Tuindersverklaring
   Verklaring CNG vulstation
   Verklaring naleving gedragscode voor leveranciers Slimme Meters

Gedragscode

  Gedragscode leveranciers Slimme Meters

Toelichtingen

   Toelichting clustering
   Toelichting blokverwarming
   Toelichting verblijfsfunctie
   Toelichting (beperkte) heffingskorting

Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie

Verbruikt uw bedrijf per aansluiting meer dan 10GWh per jaar en heeft uw bedrijf een meerjarenafspraak met AgentschapNL in verband met energie-efficiëntie? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ‘Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie’. U kunt deze indienen via dit formulier op de site van de belastingdienst. De belastingdienst geeft een beperkte toelichting op het formulier.