Korea haalt aardgas uit CO2 en zonlicht

Koreaanse onderzoekers hebben met direct zonlicht methaan geproduceerd uit kooldioxide en water. Het is de wetenschappers gelukt om aardgas te maken met nanodeeltjes koper- en zinkstof in water.

Het rendement is nog niet erg hoog: 1,5% van het zonlicht werd effectief omgezet in methaan. De onderzoekers rapporteren dat het hier zuiver methaan betreft waarvan meer dan 99% aardgas is. De reactie vond bij normale temperaturen en onder normale druk plaats.

Solar fuels, waarbij met zonlicht brandstoffen worden geproduceerd, is een relatief nieuw en belangrijk onderzoekgebied voor wetenschappers. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd onmisbaar in de industrie en luchtvaart.

Door rechtstreeks methaan uit zonlicht te produceren wordt niet alleen duurzame brandstof gefabriceerd, maar ook CO2 uit de lucht onttrokken. Als het ontrekken van CO2 in grote hoeveelheden gebeurt kan dit op de klimaatverandering een dempende werking hebben.

In laboratoria gebeurt dit al, echter zijn de rendementen erg laag of verliezen de gebruikte katalysatoren snel hun werkzaamheid. Die problemen lijken bij de methode van de Koreaanse wetenschappers zich niet voor te doen.

Petra de Jongh, hoogleraar nanomaterialen aan de Universiteit Utrecht, zegt hierover: "Een bijzonder resultaat en echt nieuw. Het is bijzonder lastig om bijna zuiver methaan te produceren en het lijkt erop dat het de onderzoekers is gelukt."

Volgens De Jongh is het gunstig dat er geen andere reacties in de vloeistof lijken op te treden die mogelijk tot de vorming van methaan leiden. "Al hebben ze alleen de gasfase geanalyseerd. Het zou kunnen dat er methanol ontstaat, dat in het water oplost."

Dat zou een enorme domper zijn, omdat het methanol, na verzadiging van de wateroplossing ontsnapt en vervolgens weer moet worden gescheiden van het methaan. "Het scheiden van gassen is een kostbaar industrieel proces, je wilt dus voorkomen dat er andere gassen in het methaan komen."

Commercieel gezien is het produceren van methaan uit zonlicht nu nog niet interessant, omdat aardgas vrij goedkoop is. Maar volgens De Jongh kan dat over 20 tot 30 jaar geheel anders zijn. De onderzoekers hebben dus nog genoeg tijd om hun proces te verbeteren.