In 2030 is wind op zee gemiddeld drie keer goedkoper dan kolenstroom

Stroom opgewekt door wind zal in 2030 ruim drie keer goedkoper zijn dan stroom opgewekt met kolen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Stroom opgewekt door wind zal in 2030 ruim drie keer goedkoper zijn dan stroom opgewekt met kolen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Het onderzoek, uitgevoerd door SEO, laat een gemiddelde kostprijs in 2030 zien van 3,5 cent per kilowattuur voor wind op zee en 12,3 cent voor kolenstroom. 

Aanleiding van het onderzoek is de sluiting van de oude Uniper kolencentrale op de Maasvlakte per 1 juli. De sluiting is conform de afspraak in het SER-akkoord. Natuur & Milieu wil dat het nieuwe kabinet doorgaat op deze succesvolle route: kolen eruit, wind erbij. Natuur & Milieu directeur Geertje van Hooijdonk stelt: " Dit onderzoek wijst uit dat wind voordeliger wordt dan kolen, mits de huidige versnelling van het uitroltempo wordt aangehouden."

Van Hooijdonk geeft aan dat de komende jaren subsidie voor windenergie nog wel nodig blijft. "Subsidie tot 2030 is een voorwaarde om de kostendaling tot dat jaar te kunnen garanderen. Na 2030 verwachten wij dat de markt op eigen benen kan staan en geen subsidie meer nodig heeft."

Uit onderzoek blijkt dat voor een meerderheid van de Nederlandse burgers kolenstroom een gepasseerd station is. Nog geen 2% ziet kolen als de energiebron van de toekomst. Zonne- en windenergie worden daarentegen wel door een overgrote meerderheid gezien als toekomstige energiebronnen.