Versnelling energietransitie door schone waterstof uit aardgas

TNO en adviesbureau Berenschot starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van waterstof uit aardgas, met afvang van CO2.

TNO en adviesbureau Berenschot starten een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van waterstof uit aardgas, met afvang van CO2. Het afvangen van CO2 vindt plaats bij de bron, zodat alleen schone, klimaatneutrale waterstof in omloop wordt gebracht in het energiesysteem. De CO2 blijft dan achter in de zeebodem. 


Met deze ontwikkeling zou relatief snel een infrastructuur voor waterstof gerealiseerd kunnen worden, onder meer op de Noordzee. Daar is namelijk veel bestaande gasinfrastructuur en opslagmogelijkheid aanwezig. De onderzoekers voorzien met het winnen van CO2- vrije waterstof uit aardgas een versnelde uitrol van opslag- en transportinfrastructuur voor waterstof. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de introductie van waterstof, welke in de toekomst steeds meer gewonnen kan worden uit duurzame bronnen als wind en zon.

Door die infrastructuur, hetzij nieuw of met ombouw van bestaand, kan de waterstof uit zon en wind worden getransporteerd en indien nodig worden opgeslagen. Indien het aandeel van duurzame energie in de mix op deze manier toeneemt, wordt opslag en flexibiliteit een steeds uitdagender thema. Bovendien zal waterstof een steeds grotere rol gaan spelen in tal van duurzame toepassingen in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.