11.000 nieuwe banen door aardgasvrij maken van woonwijken

Als woonwijken binnen de komende twintig jaar aardgasvrij worden gemaakt, levert dat niet alleen een forse energiebesparing op en extra hernieuwbare energie, maar ook meer banen. Blijkt uit onderzoek van de CE Delft.

Op dit moment veroorzaakt de verwarming van de gebouwde omgeving 18 % van de CO2-uitstoot in Nederland. Dit zal volledig tot nul worden gereduceerd door de energietransitie. Volgens de onderzoekers zijn er meer dan genoeg alternatieven voor aardgas, zoals goede isolatie, warmtenetten met aardwarmte, all-electric woningen met warmtepompen, hernieuwbaar gas, duurzame biomassa. Het onderzoek laat tevens zien dat de transitie niet vanzelf gaat en ook zeker niet gratis is; door de goedkope aardgasprijs zal de overgang naar volledig aardgasvrije wijken de economische groei per jaar beperken met 0,2 %.

De NVDE pleit in het regeerakkoord voor stevige maatregelen inzake de aardgasvrije wijken: meer belasting op aardgas en gelijke verlaging van andere belastingen. Ook zouden gemeenten met concrete plannen moeten komen hoe ze de komende twintig jaar denken afscheid van aardgas te kunnen nemen.