Gemeente Zoetermeer wil alle nieuwbouw aardgasvrij

De gemeente Zoetermeer is zeer stellig: nieuwbouw wordt niet meer op aardgas aangesloten. De gemeente anticipeert hiermee op de besluitvorming van het rijk om de aansluitplicht op aardgas af te schaffen. Volgens de verwachting is dit op z'n vroegst eind 2018.

De ambitie van gemeente Zoetermeer is, na jaren van uitbreiding, het realiseren van nieuwbouwwoningen als herontwikkeling binnen de stadsgrenzen. Op de planning staat een nieuwbouwproductie van 10.000 tot 16.000 woningen in de periode tot 2030. "Hoe eerder er geanticipeerd wordt op de aanpassing van de wetgeving en er nu duidelijkheid is voor ontwikkelaars en bouwers, hoe minder er later door de woningeigenaren tegen extra kosten 'gerepareerd' hoeft te worden", aldus wethouder Paalvast.

De gemeente wil graag een nauwe samenwerking aangaan met Stedin en Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit, om zo veel mogelijk projectontwikkelaars, installateurs en bouwbedrijven mee te nemen in de verandering. Volgens Paalvast wil de gemeente het komende jaar meerdere workshops organiseren om naast de koplopers ook de achterblijvers te informeren en stimuleren mee te doen. Want hoe eerder de bouwwereld aardgasvrij wordt, hoe beter.