27 gemeenten uitgekozen voor proeftuin aardgasvrije wijken

Via het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zet voor alle andere wijken het Kennis- en Leerprogramma aardgasvrije wijken op, waarin de lessen uit de proeftuin worden meegenomen.

Het kabinet stelt voor het Programma Aardgasvrije Wijken 120 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Klimaatenvelop.

Voor het Programma Aardgasvrije Wijken hadden in totaal 74 gemeenten een aanvraag ingediend. De plannen uit dit programma zijn onder andere beoordeeld op kwaliteit en de financiële onderbouwing. Voor het vergaren van zoveel mogelijke kennis is een keuze gemaakt uit een gevarieerde groep: groot en klein, landelijk en stedelijk, verschillende technieken en spreiding door heel Nederland. Iedere provincie heeft minimaal één proeftuin.

Als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken zet de VNG een Kennis- en Leerprogramma (KLP) op. Naast ondersteuning aan de proeftuinen biedt het programma tevens ondersteuning aan alle 380 gemeenten, welke worden gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer.

In het najaar van 2018 gaat het programma van start.