Teruggaafregeling LNG geschrapt

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel van Financiën dat het Kabinet de teruggaafregeling voor LNG dit jaar schrapt.

Reden van het schrappen van de regeling is dat de maatregel onvoldoende milieuwinst oplevert. Het voortzetten van de accijnsteruggave is volgens de staatssecretaris dan ook geen goed idee.

Sinds 1 januari 2014 wordt voor LNG, bio-LNG en vloeibaar methaan een gedeeltelijke teruggaaf van accijns verleend, met als doel het gebruik van deze drie brandstoffen te stimuleren vanwege de positieve milieueffecten ten opzichte van diesel. Van deze regeling werd veelvuldig gebruikgemaakt door transporteurs en logistiek dienstverleners.

Volgens Snel was de doelstelling het stimuleren van ondernemers om over te stappen van dieseltrucks naar LNG-trucks. De staatssecretaris schrijft aan de Kamer: “Blijkens het rapport zijn de milieuvoordelen van LNG-trucks echter relatief beperkt ten opzichte van Euro VI dieseltrucks”. De verkopen van LNG-trucks in de periode 2014 tot 2018 blijken echter veel lager dan verwacht. Reden voor Snel om de teruggaafregeling te schrappen.

"Als de regeling zou worden verlengd, zou er volgens de kosteneffectiviteitsanalyse in het rapport een gerede kans zijn dat de directe kosten van het rijden op LNG (alleen de kosten van deze regeling) de baten van de hiermee behaalde milieuwinst overstijgen in vergelijking met rijden op diesel met een Euro VI dieseltruck. Als ook rekening wordt gehouden met de derving van accijns door het overstappen van diesel op LNG, zijn de kosten van het rijden op LNG altijd (fors) hoger dan de baten, behalve wanneer volledig op bio-LNG zou worden gereden. Dit laatste is echter nog geen optie voor de komende jaren. Daarom ziet het kabinet geen reden het gebruik van LNG nog langer te stimuleren via een korting op de accijns. Ook zonder de teruggaafregeling zullen de meerkosten van een LNG-truck volgens het rapport kunnen worden terugverdiend in gemiddeld 5,7 jaar, hetgeen minder is dan de afschrijvingstermijn van 7 jaar voor een dieseltruck", aldus Snel in zijn brief aan de Kamer.