Chevron: hoge vraag naar olie en gas blijft

In een rapport over de energiemarkt concludeert Chevron dat de vraag naar olie en gas zeker nog een decennia lang hoog blijft. Dit ondanks de overgang naar schonere energiebronnen.

De Amerikaanse olie- en gasgigant bestudeerde meerdere scenario's van de effecten van veranderingen op de energiemarkt. Op dit moment draait de wereld nog voor 54 procent op olie en gas en zelfs in het -voor de sector- meest ongunstige geval is dat in 2040 nog altijd 48 procent, aldus Chevron.

Voor de olie- en gassector liggen de komende jaren een aantal ongunstige maatregelen op de loer. Er zullen mogelijk strengere regels komen om de uitstoot van CO2 te beperken, waaronder CO2-heffingen. Daarnaast komen hernieuwbare energiebronnen steeds vaker in beeld, waardoor het risico ontstaat dat sommige olie- en gasprojecten verlies gaan lijden en aandeelhouders zich mogelijk zullen roeren.

Mark Nelson, Strategiemanager bij Chevron, maakt zich echter geen zorgen. Volgens hem zijn de risico's van onrendabele investeringen voor het bedrijf "erg klein". Chevron is begonnen met het verspreiden van haar investeringen en steekt, net als concurrenten Shell en ExxonMobil, ook meer geld in hernieuwbare energie.