Sterke wereldwijde groei zonne-energie

Uit een rapport van de VN blijkt dat in 2017 er wereldwijd veel meer is geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook.

In totaal werd er voor 227 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Ten opzichte van een geschatte 83 miljard euro aan nieuwe investeringen in kolen en gas, was dit fors meer. De productie van zonne-energie, wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare energie vormden samen 12 procent van de elektriciteit wereldwijd. De overige 88 procent komt nog altijd uit fossiele brandstoffen.

Die stijging in duurzame investeringen komt vooral door de sterk dalende prijzen voor zonne-energie. Voor het achtste jaar op rij kwamen de investeringen in hernieuwbare energie in 2017 boven de 200 miljard dollar. Sinds 2004 is er inmiddels voor 2.300 miljard euro geïnvesteerd in groene energie.

Koploper in duurzame investeringen is China. Australië, Mexico en Zweden investeren ook fors meer in duurzame energie, terwijl in landen als de VS, Engeland en Duitsland juist een daling was te zien.

Zonne-energie wordt ook steeds meer toegepast in ons land, vooral ook omdat de prijzen flink zijn gedaald. Volgens de netbeheerders is er zelfs sprake van een versnelling door een aantrekkende economie en de sterk dalende prijzen van zonnepanelen.

In 2007 kostte één zonnepaneel gemiddeld 1.280 euro, tegen 440 euro voor een vergelijkbaar paneel in 2017.

Netbeheerder TenneT voorziet voor de komende tien jaar dat stroom uit zon steeds belangrijker zal worden. Uit de presentatie van de jaarcijfers van TenneT blijkt dat in 2032 de opwekcapaciteit van de zon groter zal zijn dan van alle windmolens samen op zee, of welke energiebron dan ook.