Liander roept op om nieuwbouwwoningen niet meer aan te sluiten op gasnet

Liander roept gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars op om geplande aanleg van gasleidingen terug te draaien. Volgens de netbeheerder is het pure kapitaalvernietiging om nog nieuw te bouwen huizen aan te sluiten op het gasnet. Zeker gezien de ambitie van het kabinet om in 2050 met het gebruik van aardgas volledig te stoppen.

Gemeenten mogen vanaf 1 juli 2018 geen vergunningen meer verstrekken voor nieuwbouwwoningen aangesloten op het aardgas. Bij aanvraag van een vergunning op of na 1 juli, wordt de woning door Liander niet meer op het aardgas aangesloten.

Nieuwbouwprojecten die nog niet zijn gestart, maar waar wel al een vergunning voor is verstrekt, vallen in de oude regeling en worden nog op het aardgasnet aangesloten. Liander doet nu een oproep aan de gemeenten om dit te heroverwegen. In een brief schrijven zij het volgende: "Met aardgasloze nieuwbouw draagt u bij aan een snelle verduurzaming en houdt u de maatschappelijke kosten op de lange termijn zo laag mogelijk."

De netbeheerder vindt ook dat renovatie van bestaande gasleidingen moet worden heroverwogen. In de meeste gevallen wordt bij het vervangen van oude rioleringen de oude gasleidingen meegenomen in het vervangingsproces. "Dat is het aangewezen moment om nogmaals met gemeenten in gesprek te gaan over hun plannen om van het aardgas af te gaan in die betreffende wijk", zegt een woordvoerder van Liander.

Soms leidt dit uitstel, waardoor nieuwe werkzaamheden voor een nieuwe riolering gecombineerd kan worden met de aanleg van een duurzame energievoorziening in die wijk. "Daarmee worden onnodige investeringen in gasnetten voorkomen en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden."

In de toekomstige energievoorziening hebben gemeenten een belangrijke rol. Zij bepalen tenslotte, zowel in bestaande als in nieuwbouwwijken, welke energiebronnen er worden gekozen. Voor Liander is het van groot belang dat er snel keuzes worden gemaakt door de gemeenten hoe wijken worden verwarmd, ook in de toekomst.