Kabinet: geen dreiging van elektriciteitstekort datacenters

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Wiebes weten dat er absoluut geen sprake is van een dreigend tekort aan elektriciteit. Er kan echter geen nieuw datacenter worden gebouwd in de regio Schiphol.

GroenLinks-Kamerlid Van der Lee vroeg of er sprake was van een dreigend tekort aan elektriciteit voor datacenters op favoriete vestigingslocaties zoals Schiphol, Science Park Amsterdam en de regio Amsterdam-Zuidoost. Na de stroomstoring bij Amsterdam eind april bestaan er nogal zorgen in de sector over stroomtekort. Volgens Wiebes heeft netbeheerder TenneT na onderzoek aangegeven dat er geen tekort is en ook niet dreigt.

De minister erkent echter wel dat in de afgelopen vier jaar het aantal datacenters en de energie-intensiteit in de omgeving van Amsterdam sterk zijn toegenomen. Omdat TenneT en netbeheerder Liander in de gemeente Haarlemmermeer nog aan het zoeken zijn naar een geschikte locatie voor een nieuw onderstation, kunnen er volgens Wiebes op dit moment geen nieuwe datacenters meer worden aangesloten in de regio Schiphol.

Onduidelijk is nog wat de oorzaak is van de stroomstoring van 29 april. Schiphol doet hier onderzoek naar. Volgens Liander en TenneT heeft zich in geen van de stations die Schiphol van stroom voorzien een onderbreking in de stroomvoorziening voorgedaan. De netbeheerders geven aan dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een spanningsdip die binnen de toegestane grenzen is gebleven.

De Nederlandse datacentersector heeft begin mei naar minister Wiebes een brandbrief gestuurd vanwege acute capaciteitsproblemen in de stroominfrastructuur. Deze problemen zouden de groei van de economie belemmeren. Volgens de sector kan de goede positie van Nederland als vestigingsplaats voor datacenters op deze manier in het geding komen en dat kan weer gevolgen hebben voor de groei van de hele digitale economie. De datacentersector wil dat de minister een noodplan opstelt voor noodzakelijke uitbreidingen van de stroomvoorziening.

Wiebes becijfert dat de piekbelasting van een gemiddeld datacenter tussen de veertig en tachtig megavoltampère bedraagt en dat de hele stad Amsterdam in pieksituaties duizend megavoltampère kan vragen.