Gasturbines zijn onmisbaar voor de transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Bij de meeste mensen zijn gasturbines vooral bekend als straalmotoren voor vliegtuigen, maar ze kunnen ook worden ingezet als werkpaarden van grote energiecentrales die elektriciteit leveren aan fabrieken en huizen.

Het gebruik van gasturbines voor het opwekken elektriciteit wordt onderzocht door de TU Delft. Vanwege het belang voor de industrie in ons land draagt de Stichting gasturbine Onderwijs (SGO) financieel bij aan het Delftse gasturbine-onderwijs en -onderzoek. Op 7 december werd de overeenkomst getekend waarmee de samenwerking tussen TU Delft, SGO en hogeschool InHolland verlengd werd.