Wet Milieubeheer: welke regels gelden er voor uw bedrijf?

De Wet Milieubeheer is momenteel een hot item. Veel bedrijven krijgen met deze wet- en regelgeving te maken en hebben een energiebesparingsplicht. De wet is recent aangescherpt en voor 1 juli moet er actie worden ondernomen. Maar geldt deze besparings- en informatieplicht ook voor u en welke maatregelen kan uw bedrijf nemen om aan de Wet Milieubeheer te voldoen?

Wanneer krijgt u met de Wet Milieubeheer te maken?

 • Uw bedrijf verbruikt meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas.
 • U hebt dan een bespaar- en informatieplicht; de verplichting uw gerealiseerde én geplande maatregelen voor besparing van energie door te voeren en bij de overheid in te dienen.

Wat kan ik doen om aan de Wet Milieubeheer te voldoen?

 1. Een energiescan van uw pand
  U kunt zelf een energiescan uitvoeren. Kijk voor inspiratie bijvoorbeeld eens naar de Erkende Maatregelen Lijsten; ze zijn te vinden op de website van het RVO. Ook kunt u een adviseur in de arm nemen. Deze adviseur zal dan een scan van uw bedrijfspand maken en zorgen voor een overzichtelijk rapport. Wanneer u weet welke maatregelen u kunt treffen, kunt u dit communiceren met het bevoegd gezag. Zo voldoet u meteen aan uw informatieplicht.

 2. Gebruik een energiemonitor
  Een energiemonitor laat op basis van de actuele meetdata het energieverbruik in een bedrijfspand zien. De gegevens worden uit uw slimme meter gehaald. Heeft u geen slimme meters? Dan worden de waardes berekend aan de hand van historische gegevens. ENGIE helpt bedrijven bij het monitoren van hun verbruik. Met onze energiemonitor EnSights voldoen veel bedrijven al aan één van de erkende maatregelen. Wilt u op locatie extra advies van een deskundige? Met de ENGIE Energieplanner krijgt u naast een energiemonitor met een aanvullend rapport inzicht in alle verplichte en erkende maatregelen die u moet treffen.

 3. De Quick Wins
  De energiescan geeft inzicht in de staat van uw pand; de energiemonitor geeft inzicht in uw verbruik, waardoor u al snel de eerste maatregelen kunt doorvoeren. Vaak zijn dit Quick Wins: maatregelen die eenvoudig zijn door te voeren, maar snel resultaat leveren. Klassieke voorbeelden zijn het optimaal afstellen van de klimaatbeheersing, het uitschakelen van apparaten wanneer deze niet worden gebruikt en het eventueel repareren van installaties, wanneer ze niet optimaal presteren. De positieve effecten ziet u direct terug in de energiemonitor, waardoor u snel inzicht krijgt in de gerealiseerde besparingen. U weet nu de impact en kunt eventueel het bevoegd gezag op de hoogte stellen van uw vorderingen.

 4. Investeren in maatregelen
  De Bespaarplicht van Wet Milieubeheer schrijft voor dat u maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn door moet voeren. Wanneer u deze maatregelen uitvoert, kunt u in veel gevallen gebruik maken van subsidies of voordelige financieringen. In dat laatste geval bestaat de kans dat de geldverstrekker inzicht wil krijgen in uw besparingen. De energiemonitor geeft u dat inzicht.

Welke energiemonitor is geschikt voor uw bedrijf?

Binnen de energietransitie is inzicht in uw verbruik onmisbaar. Energiemonitoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, maar welke past bij uw situatie? De meest eenvoudige varianten geven in ieder geval informatie van uw energieverbruik op jaar-, maand-, week of dagniveau. In dat laatste geval is het wenselijk om te kiezen voor een monitor die ook op dagniveau gedetailleerd inzicht geeft. Een slimme meter is hierbij noodzakelijk. Heeft u meerdere vestigingen? Dan is het handig om te kiezen voor een energiemonitor waar al deze vestigingen in uit zijn te lezen. Zo kunt u eenvoudig inzicht krijgen en de vestigingen vergelijken.

Zoekt u meer intelligentie? Kies dan voor een volwaardig Energieregistratie en -BewakingsSysteem (EBS). Een EBS analyseert de hoofdmeterdata en geeft proactief signalen wanneer er onregelmatigheden in uw energieverbruik worden geconstateerd. Hoewel de software intelligent is, is het verstandig regelmatig de monitor te raadplegen om extra besparingsmogelijkheden te vinden.

Wilt u volledig inzicht? Dan kunt u kiezen voor een GebouwBeheersSysteem (GBS). Een GBS wordt via sensoren gekoppeld aan uw machines en installaties. Daardoor heeft u volledig grip op de energiestromen in uw bedrijf.

Gratis en vrijblijvend advies van ENGIE

Onze specialisten helpen u graag bij het voldoen aan de Wet Milieubeheer. Wij adviseren u graag over de best passende energiemonitor en welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan!


Voor wie?

Energiemonitor

Waar verkrijgbaar?

Basis-monitor voor thuisgebruik

ENGIE App

Downloaden uit de Apple App Store of Google Play Store

Basis-monitor voor bedrijven

ENGIE EnSights
ENGIE Energieplanner Basis
ENGIE Energieplanner Plus

Alleen voor klanten van ENGIE Energie B2B (Grootzakelijk). 

EBS

E-Nolis Energy Navigator

Vraag ernaar bij uw Accountmanager

GBS

Sensorfact

Vraag ernaar bij uw Accountmanager