WEBINAR: trends & ontwikkelingen in de energiemarkt

De dynamische energiemarkt vraagt om ondernemende energie inkopers. De Market Desk; een team van marktanalisten, kan worden ingeschakeld om inkopers van energie te helpen bij het opzetten van een inkoopstrategie en het adviseren bij de in- en verkoop van energie.

Elk kwartaal organiseert de Market Desk een webinar waarin stil wordt gestaan bij de trends en ontwikkelingen in de energiemarkt. Benieuwd naar welke factoren op dit moment de markt in de greep houden en impact hebben op de energieprijs? Hieronder volgen de highlights uit het webinar:

Verbetering economie nog niet in zicht

Momenteel zijn er een aantal handelsoorlogen gaande die impact hebben op de wereldeconomie en ook direct een effect hebben op de prijs van commodity’s. Handelsoorlogen zoals die tussen bijvoorbeeld de VS en China zorgen voor onrust op de energiemarkt. We zien dat wereldwijd de inkoopmanagers daardoor minder vertrouwen hebben in de economie. 

Spanningen in de Golfregio
Sinds oktober 2018 zien we een stijging van de olieprijs. Deze stijging heeft vooral te maken met de sancties van de VS op Iran. Iran produceert door deze sancties veel minder vaten per dag dan vorig jaar wat de prijs van olie opdrijft. Verder is er sprake van toenemende spanningen in de Golfregio. In juni werden bijvoorbeeld twee tankers aangevallen in de straat van Hormuz. Dit is een belangrijke vaarroute van olietankers. Deze spanningen zorgen ervoor dat de markt een risico premie inbouwt en de prijs van olie nog verder zal stijgen. 

Een toename in de vraag naar gas
De vraag naar gas vanuit de energiesector in Europa is sterk toegenomen. Naast de koelere temperaturen in de maand mei (wat voor een hogere huishoudelijke gasvraag zorgde) zorgen vooral de lage gasprijzen en de hoge kosten C02 voor een betere concurrentiepositie van gas ten opzichte van kolencentrales. Ook de gasvoorraden zijn hoog te noemen en de gastoevoer naar EU is gelijk gebleven. De verwachting is dat door de sluiting van kolencentrales de komende jaren meer elektriciteit zal worden opgewekt met aardgas. Echter komt er ook steeds meer LNG beschikbaar wat voorlopig naar verwachting de vraaggroei tot 2021 ruimschoots zal compenseren. 

Gaat in Groningen de kraan helemaal dicht?

Maar hoe zit het met de gaswinning in Groningen? De gaswinning wordt naar beneden bijgesteld. Nederland is daardoor de komende winter meer afhankelijk van het importeren van gas. Of de kraan daadwerkelijk verder dichtgaat komende winter is nog onzeker.

De uitsterving van de kolencentrale
De elektriciteitsproductie uit kolencentrales in Europa daalt al een tijd. Deze trend lijkt ook verder dit jaar door te zetten. Het zal niet lang meer duren voordat de kolencentrale in West-Europa is uitgestorven. In meerdere landen worden de komende jaren kolencentrales uitgefaseerd of lopen discussies aangaande een uitfasering. 

Minder C02 door gebruik van schonere energiebronnen

De C02 prijzen zijn de afgelopen periode enorm gestegen. Eind april was de prijs van C02 bijna €28 euro per ton. Dat was het hoogste niveau in de laatste 10 jaar. De verwachting is wel dat er gedurende 2019 beduidend minder C02 wordt uitgestoten. We gaan van vervuilende kolencentrales naar de schonere gascentrales en duurzame bronnen voor elektriciteitsopwekking. 

Elektriciteit
De switch van kolen naar gas is een belangrijke trend in de energiemarkt. De recente prijsverlaging op de elektriciteitsmarkt is te verklaren door lagere brandstofkosten. Toch verwachten we dat er op de langere termijn er sprake zal zijn van opwaartse prijsrisico’s. Iets waar inkopers rekening mee moet houden bij de inkoop van energie. 

Bekijk hieronder het volledige webinar: