ENGIE maakt het u makkelijker

ENGIE maakt het u graag makkelijk, ook als het gaat om de fiscale aspecten rond energieverbruik. Hier zetten we een aantal praktische formulieren en toelichtingen bij elkaar, waarmee u snel uw energiebelastingzaken regelt. Heeft u recht op vrijstelling of een verlaagd tarief, dan helpen we u bij de aanvraag daarvan.

Energiebelasting

De overheid heft energiebelasting om milieuvriendelijk gedrag te stimuleren en energieverbruik terug te dringen. Uw verbruik per aansluiting bepaalt de hoogte van de energiebelasting die u betaalt.

Vrijstelling of bijzonder tarief? Wij regelen het voor u

Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen aanspraak maken op vrijstellingen en een extra gunstig belastingtarief. Komt uw organisatie daarvoor in aanmerking? Stuur uiterlijk een maand voor uw leveringsjaar ingaat uw verklaring(en) volledig ingevuld en ondertekend naar ons via service.zakelijk@engie.com. Wij regelen de rest voor u. Weet u niet zeker of een regeling ook voor u geldt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Verklaringen 2017

Verklaring verbruik gas anders dan brandstof 2017
Verklaring gebruik elektriciteit voor chemische reductie etc 2017
Verklaring gebruik gas voor metallurgische procedes 2017
Verklaring gebruik gas voor mineralogische procedes 2017
Verklaring opwek elektriciteit 2017

Verklaringen niet-jaargebonden

Verklaring doorlevering elektriciteit
Verklaring doorlevering gas
Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit
Verklaring clustering
Tuindersverklaring
Verklaring CNG vulstation
Verklaring naleving gedragscode voor leveranciers Slimme Meters

Toelichtingen

Toelichting clustering
Toelichting blokverwarming
Toelichting verblijfsfunctie
Toelichting beperkte heffingskorting

Gedragscode

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie

Verbruikt uw bedrijf per aansluiting meer dan 10GWh per jaar en heeft uw bedrijf een meerjarenafspraak met AgentschapNL in verband met energie-efficiëntie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ‘Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie’. Dien uw aanvraag rechtstreeks in via dit formulier op de site van de Belastingdienst.