corporate governance

Integer ondernemen

Ethiek en Corporate Governance Code

Volgens de Commissie Frijns

De Raad van Commissarissen, de directie en de vennootschap hebben de Code Commissie Frijns onderschreven. Soms wijken we af van de daarin aanbevolen ‘best practices’. Bijvoorbeeld als het onderwerp niet relevant is of als het groepsbeleid leidend is.  

Vertrouwen door eerlijk handelen

We hebben vertrouwen nodig om onze strategie en doelstellingen uit te voeren en te halen. Daarom vinden we de afspraken die we maken op het gebied van ethiek zo belangrijk. We hebben deze vastgelegd in een Ethisch Handvest. Kern: we sluiten geen compromissen op het gebied van integriteit en we handelen in alle omstandigheden eerlijk.