Luchtfoto Nijmegen

ENGIE en leveranciers

Leveranciers

ENGIE Energie Nederland voorziet via het inkoopproces in een tijdige en marktconforme verwerving van de binnen het bedrijf benodigde investeringen, projecten, goederen en diensten ten behoeve van de productie en verkoop van energie en het exploiteren van het bedrijf.

Wij doen zaken met leveranciers op contractbasis. Hierdoor zijn wij samen met de  leverancier in staat een overeenkomst te sluiten waarin specifieke zaken, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en andere relevante condities zijn meegenomen. Voor die situaties waarin dit niet mogelijk is, doen we zaken op basis van onze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Voor het verwerven van goederen en diensten streven wij naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding, eerlijke concurrentie en naar relaties met competente leveranciers.

Relaties met leveranciers

ENGIE Energie Nederland, onderdeel van de Groep, streeft ernaar altijd en overal te handelen in overeenstemming met de geldende regelgeving en in overeenstemming met de regels en principes van het Ethisch Handvest.