Luchtfoto Nijmegen

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden

Hier kunt u de Algemene Inkoopvoorwaarden downloaden.

Bovengenoemde algemene inkoopvoorwaarden zijn van kracht per 1 januari 2014 en van toepassing op al onze inkoopopdrachten. Indien u reeds een overeenkomst met ons heeft gesloten waarin afwijkende voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, blijven deze gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd van kracht.

Ethisch Handvest

Van haar medewerkers en van de medewerkers van leveranciers verwacht ENGIE Energie Nederland dat zij de vastgelegde regels inzake duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid naleven. Deze regels zijn vastgelegd in verschillende charters and guidelines.

ICT Gedragscode

Voor al haar medewerkers hanteert ENGIE Energie Nederland de ICT Gedragscode. Ook personeel dat wordt ingehuurd dient hiervan kennis te hebben genomen en zich hieraan te houden. Op verzoek kan u de gedragscode ter beschikking worden gesteld.