header_zonnepaneel

Verschillende bronnen

Juiste energiemix

Fossiele brandstoffen en schone energie

Voor economische groei en welvaart is een betrouwbare energievoorziening nodig. Fossiele brandstoffen zorgen voor deze betrouwbaarheid, maar hebben ook een belangrijk nadeel: ze zijn de grootste veroorzaker van het broeikaseffect. 

Op dit moment is het technisch en economisch nog niet mogelijk om alleen met duurzame energiebronnen energie op te wekken. Grote centrales blijven daardoor nog jaren nodig. 

CO2-reductie

Toch willen we schone energie leveren en werken aan een merkbare CO2-reductie. ENGIE wekt daarom in Nederland met vier bronnen elektriciteit op: zon, wind, gas en kolen. Deze vier bronnen combineren we slim. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten ook elektriciteit hebben, als het niet waait en dat energie beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is. 

Zon: ondersteuning en zonneparken
Zonnepanelen nemen in Nederland een vlucht. Wij bieden klanten ondersteuning bij het maken van de juiste keuze over zonne-energie en het van installeren van panelen. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden zonnestroom af te nemen van de zonneparken die we ontwikkelen.

Wind
Bij de opwekking van elektriciteit met windturbines komt geen CO2 vrij én wind is gratis. Op het terrein van de Eemscentrale en in Delfzijl hebben we inmiddels 21 windmolens, met een totaal opgesteld vermogen van 56 MW: goed voor groene stroom voor zo’n 45.000 huishoudens. In 2020 willen we 600 MW energie produceren met wind. 

Gas
Van alle fossiele brandstoffen is gas de schoonste. Als de vraag naar energie een piek beleeft (bijvoorbeeld als het heel koud is), of als het aanbod van wind- en zonne-energie terugvalt, kan een gascentrale snel meer vermogen leveren.  

Kolen
Kolencentrales zijn nodig om energie beschikbaar en betaalbaar te houden voor onze klanten. Bovendien investeren wij in hightech centrales met een hoge efficiëntie (waardoor minder kolen nodig zijn) en een lagere uitstoot. 
Samen met andere energiebedrijven leveren we jaarlijks een rapportage van de herkomst van de gebruikte kolen. Dit is afgesproken in een convenant tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse energiebedrijven. De definitieve voortgangsrapportage 2015 is hier te lezen. Lees hier de actiepunten afgesproken voor 2017.