Luchtfoto Rotterdam

Toezicht

Raad van Commissarissen

Toezien op beleid en praktijk

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen ons bedrijf. De raad bestaat uit de volgende mensen:

De heer H. Blokland
Mevrouw M. Van Staeyen
De heer K. Voormeulen