Groene energie

Groene energie

Groene energie

Groene Energie

Als grootverbruiker kunt u uw jaarvolume gedeeltelijk of volledig als groene elektriciteit afnemen. Onze groene stroom is opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals zon, wind, waterkracht en biomassa.
Gratis adviesgesprek aanvragen In één minuut geregeld

Waarom energie van ENGIE?

 • Groene stroom draagt bij aan CO2-reductie
 • Duurzame energiebronnen uit o.a. Nederland
 • Schoon, betaalbaar en betrouwbaar
Onze wereld vraagt om een energie-efficiënte en duurzame maatschappij en verwacht dat bedrijven een actieve rol spelen in deze transitie. Regels worden strenger en de lat ligt hoog. U wilt uw bedrijf in stappen verduurzamen, maar hoe? 

ENGIE adviseert om te starten met het verkleinen van de energiebehoefte. Met een energiescan kunt u snel beoordelen waar het besparingspotentieel ligt. Het restant aan benodigde energie koopt u slim in met onze adviseurs. Daarbij heeft u keuze uit onze verschillende groene energie-producten.

Vraag een gratis adviesgesprek aan en onze ervaren adviseurs nemen snel contact met u op om een afspraak in te plannen bij u op locatie of waar u dat uitkomt.

De vraag naar energie neemt toe en zal ook in de toekomst blijven stijgen. Tegelijkertijd neemt de voorraad fossiele brandstoffen af. We zullen dus ook andere energiebronnen moeten aanspreken. En die moeten volgens de opvatting van ENGIE schoon, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom investeren we veel in energie die wordt opgewekt uit de onuitputtelijke bronnen zon, wind, water en biomassa.

Zon
Warmte en licht zijn uitstekend te gebruiken om energie mee op te wekken. Zonnepanelen vangen het licht op en zetten het om in elektriciteit. Zonne-energie zal een belangrijke plaats innemen in de energievoorziening van de toekomst. Opties: Nederlandse en Europese zon.

Wind
De bewegingsenergie van wind omzetten in elektriciteit. Dat is het principe achter energieopwekking met windmolens. Windenergie is een bewezen, schone technologie. Ook windenergie heeft de toekomst en het aantal windmolens groeit dan ook snel. Opties: Nederlandse wind, Noordzee wind en Europese wind.

Water
Door gebruik te maken van hoogteverschil tussen watermassa’s (stuwdam) of op een andere manier te profiteren van de stroomsnelheid van water, kan energie worden geproduceerd. Optie: Europese waterkracht.

Biomassa
Organisch materiaal gebruiken om energie op te wekken. Er zijn tal van biomassasoorten die worden ingezet om dat te doen. Ook bij ENGIE wordt al veel biomassa mee gestookt. Opties: Nederlandse en Europese biomassa.In organisch materiaal, zoals mest, tuinafval en rioolslib, zit energie. Bij verbranding, vergassing of vergisting van deze materialen komt energie vrij die kan worden omgezet in biogas. Dit wordt via een opwaarderingsinstallatie verrijkt tot de kwaliteit van aardgas. Zo ontstaat Groen Gas.

Om te garanderen dat het biogas volgens de vereiste standaarden wordt opgewekt en voldoet aan de nieuwe energiewetgeving worden de processen gekeurd en gecertificeerd door een onafhankelijke partij.

Met Groen Gas vermindert u uw CO2-uitstoot en draagt uw organisatie bij aan duurzamer verbruik. Groen Gas is duurzaam geproduceerd en daardoor schoner en beter voor het milieu dan reguliere fossiele brandstoffen. ENGIE Energie biedt Groen Gas afkomstig uit Nederlandse biogascentrales. Wanneer u kiest voor Groen Gas ontvangt u een certificaat (Garantie van Oorsprong) waarmee wij garanderen dat het gas duurzaam is opgewekt. Let op: Bent u gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder of wilt u zich certificeren? Groen Gas is dan een verstandige en duurzame keuze.

U kunt bij ENGIE terecht voor Groen Gas, maar wij komen ook graag met u in gesprek als u reststromen heeft die u duurzaam wilt inzetten voor de productie van groen gas voor eigen gebruik of de maatschappij.
In Nederland opgewekte elektriciteit uit wind, zon en biomassa (keurmerk NTA8080) valt onder de ‘CO2-Prestatieladder’ richtlijnen van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

De CO2-Prestatieladder stimuleert de ambitie van bedrijven om actief CO2-uitstoot te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een - fictieve - korting op de inschrijfprijs.

Onze hernieuwbare energie is altijd voorzien van een garantie van oorsprong. Dit certificaat geeft informatie over de hoeveelheid energie, de methode van opwekking en de productiedatum. U toont hiermee aan dat uw energie duurzaam en schoon is opgewekt. Bekijk onze voorwaarden voor groene stroom. 

Maak uw keuze

Bekijk hier het zakelijke aanbod aan oplossingen voor Groene Energie.

Energiescans

Duurzaam
 • Ontdek uw besparingspotentieel
 • Scans op locatie door een adviseur
 • Adviesrapport op maat
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
Meer informatie

Groen Gas

 • Groen Gas draagt actief bij aan CO2-reductie.
 • U kunt aantonen dat u duurzaam onderneemt.
 • Groen Gas is schoon, betaalbaar en betrouwbaar.
Meer informatie

Groene Stroom

 • Draagt bij aan CO2-reductie. Schoon, betaalbaar en betrouwbaar.
 • U kunt aantonen dat u duurzaam en verantwoord onderneemt.
 • Een scherp energiecontract met flexibele voorwaarden.
Meer informatie

Stapsgewijs verduurzamen

 • Alle kennis en kunde om te verduurzamen onder één dak.
 • Breed spectrum aan duurzame slimme oplossingen.
 • ENGIE helpt uw organisatie met stapsgewijs verduurzamen.
Meer informatie

Laadpalen

 • Bied extra service voor uw klanten, bezoekers en collega's.
 • Uw organisatie is proactief aan de slag met verduurzamen.
 • Keuze uit verschillende pakketten en oplossingen.
Meer informatie
Klantbeoordeling

Gemiddeld scoren wij een 8.0

samen_verduurzamen
Samen verduurzamen

Grootste opwekker van duurzame energie

persoonlijke_werkwijze
Persoonlijke werkwijze

91% is tevreden over onze werkwijze