Groene Elektriciteit

ENGIE is meer dan alleen uw leverancier van energie. Wij ondersteunen u graag in uw transitie naar duurzaam ondernemen.

Met Groene Elektriciteit bijvoorbeeld, energie uit onuitputtelijke energiebronnen. Het grote voordeel van Groene Elektriciteit is dat bij de opwekking geen extra CO2 vrijkomt. U kunt onze elektriciteitsproducten combineren met Groene Elektriciteit.

Voordelen van Groene Elektriciteit

 • Draagt bij aan CO2-reductie
 • U kunt aantonen dat u duurzaam onderneemt
 • Schoon, betaalbaar en betrouwbaar

Hernieuwbare energie

De vraag naar energie neemt toe en zal ook in de toekomst blijven stijgen. Tegelijkertijd neemt de voorraad fossiele brandstoffen af. We zullen dus ook andere energiebronnen moeten aanspreken. En die moeten volgens de opvatting van ENGIE schoon, betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom investeren we veel in energie die wordt opgewekt uit de onuitputtelijke bronnen zon, wind, water en biomassa. We noemen dit hernieuwbare energie.

 • Zon

  Warmte en licht zijn uitstekend te gebruiken om energie mee op te wekken. Zonnepanelen vangen het licht op en zetten het om in elektriciteit. Zonne-energie zal een belangrijke plaats innemen in de energievoorziening van de toekomst.
  Opties: Nederlandse en Europese zon

 • Wind

  De bewegingsenergie van wind omzetten in elektriciteit. Dat is het principe achter energieopwekking met windmolens. Windenergie is een bewezen, schone technologie. Ook windenergie heeft de toekomst en het aantal windmolens groeit dan ook snel.
  Opties: Nederlandse wind, Noordzee wind en Europese wind

 • Water

  Door gebruik te maken van hoogteverschil tussen watermassa’s (stuwdam) of op een andere manier te profiteren van de stroomsnelheid van water, kan energie worden gemaakt.
  Optie: Europese waterkracht

 • Biomassa

  Organisch materiaal gebruiken om energie op te wekken. Er zijn tal van biomassasoorten die worden ingezet om dat te doen. Ook bij ENGIE wordt al veel biomassa meegestookt.
  Opties: Nederlandse en Europese biomassa

CO2-Prestatieladder

In Nederland opgewekte elektriciteit uit wind, zon en biomassa (keurmerk NTA8080) vallen onder de ‘CO2-Prestatieladder’ richtlijnen van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de inschrijfprijs.

Garantie van oorsprong

Onze hernieuwbare energie is altijd voorzien van een garantie van oorsprong. Dit certificaat geeft informatie over de hoeveelheid energie, de methode van opwekking en de productiedatum. U toont hiermee aan dat uw energie duurzaam en schoon is opgewerkt.

Ook interessant voor uw bedrijf?