Veelgestelde vragen beantwoord

 • Hoe lang van tevoren moet ik een wijziging doorgeven?
  Wijzigingen moet u minimaal 10 werkdagen voor de gewenste ingangsdatum doorgeven.
 • Hoe kan ik een doorlopende SEPA-machtiging aanvragen?
  U kunt via Mijn ENGIE of met dit formulier een automatische incasso afgeven. Het is belangrijk dat het formulier wordt ondertekend door de persoon die bij de Kamer van Koophandel als tekenbevoegde bekend is.
 • Hoe kan ik een nieuw rekeningnummer doorgeven?
  U kunt uw rekeningnummer wijzigen via Mijn ENGIE of via dit formulier.
 • Hoe kan ik mijn termijnbedrag/voorschot wijzigen?
  Verwacht u het komende verbruiksjaar meer energie te verbruiken dan is doorgegeven, dan is het handig om uw termijnbedrag te verhogen. Zo verkleint u de kans dat u bij de jaarafrekening moet bijbetalen. Verwacht u de komende periode minder energie te gaan gebruiken, dan is het mogelijk om uw termijnbedrag te verlagen. U kunt het termijnbedrag aanpassen via Mijn ENGIE of stuur een e-mail naar service.zakelijk@engie.com.
 • Hoe kan ik een naamswijziging doorgeven?
  U kunt de tenaamstelling wijzigen via Mijn ENGIE of via dit formulier.
 • Hoe kan ik aansluitingen aan- of afmelden?
  Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon binnen ENGIE Energie.
 • Kan ik mijn energie vergroenen?
  Ja, u kunt uw volledige jaarvolume als groene elektriciteit afnemen, maar ook een bepaald percentage hiervan. Wij bieden energie aan die opgewekt wordt uit zon, wind, water en biomassa. Neem contact op met uw vaste contactpersoon binnen ENGIE om de mogelijkheden te bespreken.
 • Hoe kan ik een verhuizing of contractbeĂ«indiging melden?
  Neem hiervoor contact op met Customer Service & Support, tel. 0900 567 0 567 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
 • Hoe wordt mijn termijnbedrag/voorschot bepaald?
  Uw voorschotbedrag is opgebouwd uit verschillende componenten: de levering van elektriciteit en/of gas, netwerkkosten, energiebelasting (incl. heffingskorting indien van toepassing), opslag duurzame energie en BTW. Het gedeelte met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas is gebaseerd op het bij ons laatst afgerekende verbruik of op uw gecontracteerde jaarvolume.
 • Hoe komt het dat mijn nieuwe maandfactuur veel hoger is dan de oude?
  De overheid stelt jaarlijks de energiebelasting en de tarieven opslag duurzame energie vast. Deze zijn verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast wordt in het begin van een nieuw belastingjaar het verbruik tot 10.000 kWh en/of 170.000 m3 in de duurste schijf in rekening gebracht. Dit kan leiden tot een hogere factuur in vergelijking met uw laatste nota van vorig jaar, aangezien hierin de eerste (en duurste) schijf waarschijnlijk al doorlopen was. Dit laatste is van toepassing voor de maandfactuur van uw grootverbruik aansluiting(en).
 • Waarom wijkt mijn voorschot- of maandfactuur af t.o.v. mijn vorige leverancier?
  De leveringstarieven die u bij u voorgaande leverancier had, kunnen anders zijn. Hierdoor kan ook de hoogte van uw nota afwijken. Daarnaast is uw voorschotfactuur gebaseerd op uw gecontracteerd volume in plaats van historische bekende verbruiksgegevens. Deze zijn namelijk, bij ons als nieuwe leverancier, nog niet bekend.

  In geval van grootverbruik aansluiting(en) kan uw maandfactuur gebaseerd zijn op contractwaarden in plaats van (voorlopige) meetgegevens. Dit komt omdat de meetgegevens niet (volledig) of niet tijdig zijn ontvangen.
 • Hoe kan ik mijn termijnbedrag/voorschot wijzigen?
  Verwacht u het komende verbruiksjaar meer energie te verbruiken dan is doorgegeven, dan is het handig om uw termijnbedrag te verhogen. Zo verkleint u de kans dat u bij de jaarafrekening moet bijbetalen. Verwacht u de komende periode minder energie te gaan gebruiken, dan is het mogelijk om uw termijnbedrag te verlagen. U kunt het termijnbedrag aanpassen via Mijn ENGIE of stuur een e-mail naar service.zakelijk@engie.com.
 • Wat is het capaciteitstarief?
  U betaalt het capaciteitstarief voor het transport van elektriciteit en gas. Hiermee onderhoudt uw netbeheerder het elektriciteits- en gasnetwerk. Zo kunnen de netbeheerders het energienetwerk betrouwbaar en veilig houden. Het tarief wordt bepaald door de grootte van de aansluiting.

  U betaalt het capaciteitstarief voor uw grootverbruik aansluitingen aan uw regionale netbeheerder. Voor uw kleinverbruik aansluitingen wordt het capaciteitstarief door uw leverancier in rekening gebracht. Dit draagt uw leverancier vervolgens weer af aan de netbeheerder.
 • Kan ik het capaciteitstarief aanpassen?
  Het capaciteitstarief kan niet aangepast worden. Dit is een vastgesteld tarief op basis van de capaciteit van de meter. Wilt u de capaciteit van uw meter wijzigen, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.
 • Kan ik mijn factuur ook digitaal ontvangen?
  Ja, dat kan. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.
 • Bij wie kan terecht met een vraag of klacht over mijn factuur?
  Voor vragen of het doorgeven van een klacht kunt u contact opnemen met Customer Service & Support, via service.zakelijk@engie.com of 0900 567 0 567 (lokaal tarief). Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
 • Hoe kan ik mijn meterstand doorgeven?
  U kunt uw meterstand(en) hier online doorgeven.
 • Wat is de termijn voor het doorgeven van mijn meterstand(en)?
  Bij een aan- of afmelding van uw aansluiting bedraagt deze termijn twee weken vanaf het eerste verzoek dat u heeft ontvangen. In het geval van een jaaropname heeft u, vanaf het eerste verzoek, vier weken de tijd om uw meterstanden door te geven.
 • Ik heb geen meterstandenverzoek ontvangen of ik ben deze kwijt. Wat nu?
  U kunt contact opnemen met onze afdeling Customer Service & Support voor het opvragen van uw opnamekenmerk. Met dit kenmerk kunt u binnen de vastgestelde termijnen uw meterstand(en) doorgeven. Customer Service & Support is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, tel. 0900 567 0 567 (lokaal tarief).
 • Ik heb een verkeerde meterstand doorgegeven. Hoe kan ik dit herstellen?
  U kunt contact opnemen met de afdeling Customer Service & Support, bereikbaar via 0900 567 0 567 (lokaal tarief), van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
 • Ik heb mijn meterstand te laat doorgegeven. Wat gebeurt er nu?
  U ontvangt een afrekening met berekende meterstanden.
 • Ik ben het niet eens met de meterstand op mijn factuur. Waar kan ik terecht?
  Als het verschil tussen de werkelijke en de berekende meterstand op de factuur meer dan 30% van uw jaarverbruik afwijkt, kunt u een e-mail sturen naar service.zakelijk@engie.com met een correctieverzoek. Wij verzoeken u een foto van de huidige meterstand en meternummer toe te voegen met een datumaanduiding, zoals de krant van die dag. Vermeld ook duidelijk om welk 18-cijferig aansluitnummer het gaat.
 • Ik krijg mijn meterstandenverzoek per post. Kan ik deze ook per e-mail ontvangen?
  Ja, dat kan. Stuur een e-mail naar service.zakelijk@engie.com met daarin alle debiteurnummers waarvoor u een digitale meterstandenkaart wilt ontvangen. Vermeld ook het e-mailadres waar de verzoeken naartoe gestuurd moeten worden. Uw debiteurnummers vindt u op uw factuur.
 • Wat is telemetrie?
  Uw elektriciteitsverbruik wordt gemeten met een telemetrisch systeem. Dit is een systeem dat op diverse tijdstippen gedurende de dag uw stroomverbruik registreert. Deze gegevens worden via een vaste telefoon- of GSM-aansluiting door uw netwerkbedrijf uitgelezen. Een telemetrisch systeem is bij de wet verplicht voor afnemers met een contract voor 100 kW of meer.
 • Hoe kan ik slimme meters aanvragen?
  Alle aansluitingen moeten in 2020 ‘verslimd’ zijn. U kunt bij uw netbeheerder navragen wanneer de slimme meter bij u geplaatst gaat worden. Vindt u dit te lang duren? Dan kunt u, tegen een vergoeding, met voorrang een slimme meter laten plaatsen door de netbeheerder.
 • Wat is het verschil tussen conventionele en slimme meters?
  Conventionele meters zijn niet op afstand uitleesbaar. Slimme meters hebben die mogelijkheid wel. Bij conventionele meters dient u zelf de meterstanden door te geven naar aanleiding van een meterstandenverzoek dat u van ons ontvangt voor uw kleinverbruik aansluitingen.

  Het staat de gebruiker vrij om de uitleesbaarheid van slimme meters uit te schakelen. Dit verzoek doet u aan de netbeheerder. Als de meter uitgeschakeld is of het technisch niet mogelijk is om de meter uit te lezen, ontvangt u een opnameverzoek voor het doorgeven van de meterstanden.
 • Hoe kan ik een storing melden?
  Gas- of elektriciteitsstoringen meldt u via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009 (gratis).
 • Wat zijn netwerkkosten?
  Voor het transport van uw elektriciteit wordt gebruikgemaakt van het elektriciteitsnet. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de eigenaar van het net; het netwerkbedrijf. Deze vergoedingen worden gecontroleerd door de ACM.
 • Met welke vragen kan ik terecht bij mijn regionale netbeheerder?
  Uw regionale netbeheerder is het aanspreekpunt voor:
  • storingsmeldingen en compensatievergoeding bij storingen. 
  • aanvragen, wijzigen, verplaatsen of verwijderen van een meter.
 • Wie is mijn netbeheerder?
  Op www.eancodeboek.nl kunt u opzoeken wie uw netbeheerder is.
 • Wat is de aansluit- en transportovereenkomst?

  Een aansluit- en transportovereenkomst is een standaard en verplichte overeenkomst die dient om de afspraken met uw netbeheerder rondom het transport van uw energie naar u vast te leggen.

  Algemene voorwaarden netbeheerder aansluiting en transport E en G voor Kleinverbruik
  Aansluit- en transportovereenkomst netbeheerder voor elektriciteit en/of gas

 • Wat is energiebelasting en ODE?
  Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het energieverbruik terugdringen. De overheid stelt de energiebelasting ieder jaar aan het begin van het jaar vast. Daarnaast heft de overheid een Opslag Duurzame Energie (ODE) over uw zakelijke energieverbruik. De opbrengsten van de ODE worden door de overheid gebruikt om investeringen in duurzame energieproductie te stimuleren.
 • Vrijstellingen
  Organisaties die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen aanspraak maken op vrijstellingen en op een bijzonder tarief voor energiebelasting. Klik hier voor meer informatie en de verklaringen.
 • Waar kan ik de energiebelastingtarieven bekijken?
  Klik hier voor de tarieven.