header_werkgever

Werkgever

Arbeidsvoorwaarden

Het scheppen van ruimte voor groei op het professionele én persoonlijke vlak zien we als één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. We voelen ons bijzonder betrokken bij de ontwikkeling van talenten. Dat doen we door medewerkers te steunen in het volgen van opleidingen, te begeleiden bij persoonlijke ontwikkeling en daadwerkelijk de ruimte te scheppen om door te groeien naar een andere functie. In principe ligt er voor iedereen die bij ons komt werken een loopbaanpad open.

Het arbeidsvoorwaardenpakket

Alle medewerkers vallen onder de CAO PLb, waarin naast de salarisschalen een groot aantal secundaire arbeidsvoorwaarden is vastgelegd. Het arbeidsvoorwaardenpakket bevat onder andere:

 • Vakantietoeslag (8% per kalendermaand); 
 • Variabele beloning voor individuele of groeps/ teamprestaties voor medewerkers van Sales en medewerkers met een functiecontract; 
 • Resultaatafhankelijke beloning; 
 • Wettelijk verlof 160 uur per jaar (op basis van fulltime dienstverband); 
 • Bovenwettelijk verlof 40 of 56 uur per jaar (op basis van fulltime dienstverband); 
 • ADV van 104 uur op basis van 40-urige werkweek (niet voor functiecontracten); 
 • Werkgeversbijdrage in collectieve zorgverzekering; 
 • Werkgeversbijdrage in pensioenregeling; 
 • Werkgeversbijdrage in aanvullende arbeidsongeschiktheidspensioenregelingen; 
 • Personeelskorting op gas- en electriciteits rekening;
 • Uitstekende reiskostenregeling woon - werk;
 • Cafetariasysteem.
Door de inzet van het cafetariasysteem bieden we onze medewerkers de ruimte om, afhankelijk van hun levensfase en wensen, zelf hun arbeidsvoorwaardenpakket te bepalen. Zo kan een medewerker kiezen om bepaalde arbeidsvoorwaarden in te ruilen om eerder met pensioen te gaan of om een sabbatical leave op te nemen. De volgende arbeidsvoorwaarden vallen onder het cafetariasysteem:

 • Zorg- en ouderschapsverlof; 
 • Studiekostenvergoeding;
 • Fietsproject; 
 • Extra pensioen; 
 • Levensloopregeling; 
 • Vakbondscontributie; 
 • Collectieve zorgverzekering. 
ENGIE biedt haar werknemers een collectieve zorgverzekering en draagt bij in de kosten van een aanvullende verzekering. Bijna 90% van de medewerkers neemt deel aan deze collectiviteit (basisverzekering + aanvullende verzekering).