header_werkgever

Werkgever

Ontwikkelingsmogelijkheden

Persoonlijke ontwikkeling

Onze medewerkers vertegenwoordigen de belangrijkste waarde in onze organisatie. In een concurrerende omgeving willen wij onze prestaties, in alle activiteiten en op alle niveaus, voortdurend verbeteren. De ontwikkeling en verbetering van de competenties van onze medewerkers vormen daarom een belangrijke pijler binnen onze strategie. Als werkgever bieden we je dan ook diverse instrumenten aan om je vakbekwaamheid, je persoonlijke vaardigheden en je vakkennis verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan competentiemanagement, individuele en groepsgerichte cursussen, technische en niet- technische trainingen en de beoordelingssystematiek. Belangrijk is dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. ENGIE biedt mogelijkheden en kansen; het initiatief ligt bij jou!

Competentiemanagement

Competenties zijn eigenlijk niets meer of minder dan het antwoord op de vraag: ‘Wat moet je kennen en kunnen om binnen ENGIE goed te functioneren?’ Met competentiemanagement willen we de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle medewerkers bevorderen. Ook houding en gedrag vallen hieronder. Om verwachtingen en eisen op het gebied van competentiemanagement duidelijk te maken, hebben we per functie een profiel ontwikkeld voor zowel vakcompetentie als gedragscompetentie.

Aan de hand van gericht competentiemanagement kun je ook beoordelen in hoeverre individuele competenties bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen van ENGIE. Als medewerker krijg je met name tijdens je jaarlijkse beoordelings- functioneringsgesprekken te maken met competentiemanagement. In deze gesprekken kun je niet alleen je wensen en ambities goed voor het voetlicht brengen maar kunnen we ook concreet maken wat we van je verwachten. Bovendien biedt het aanknopingspunten voor de leidinggevende om jou gericht te ondersteunen, zodat je het beste uit jezelf kunt halen.

Training en opleiding 

Het realiseren van persoonlijke doelen én organisatie doelen is de achterliggende gedachte van opleiden bij ENGIE. We zijn bijzonder betrokken bij de ontwikkeling van talenten. Training en opleiding zijn gericht op het ontwikkelen, uitvoeren, coördineren en evalueren van jouw kennis, vaardigheden, gedrag en houding.

Management Development 

Het Management Development (MD)-programma is een belangrijk onderdeel van de organisatiestrategie van ENGIE. Het MD-programma richt zich zowel op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling, als op het zoeken van een koppeling tussen de individuele capaciteiten en de behoeften van de organisatie. Het programma duurt twee jaar. Je kunt pas in aanmerking komen voor het MD-programma als je minstens één jaar bij ENGIE werkt. In die periode krijg je de kans om je talenten te ontwikkelen en jezelf in de schijnwerpers te zetten.