Luchtfoto Nijmegen

Leveranciers veiligheid

Veiligheid, gezondheid en milieu

 
Het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van ENGIE Energie is gericht op het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, het voorkomen van arbeidsongevallen en bescherming van het milieu. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook voor onze leveranciers.
 
Leveranciers van ENGIE Energie dienen naast de wettelijke vereisten te voldoen aan een aantal basiscriteria. Dit houdt in dat zij afspraken over veiligheid, arbo en milieu implementeren en borgen, zoals omschreven in ons VGM-reglement. 

Voor revisieprojecten hanteert ENGIE Energie een Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM-plan). Dit is van toepassing op alle uit te voeren werkzaamheden binnen de beschreven projectscope. ENGIE Energie kan een leverancier vooraf vragen een Taak-Risico-Analyse (TRA) op te stellen voor de door haar uit te voeren werkzaamheden.
 
Het prekwalificeren van (potentiële) leveranciers en het uitvoeren van leveranciersaudits zijn belangrijke instrumenten bij de selectie van onze leveranciers. Voor verschillende soorten producten en/of diensten dient de leverancier vooraf de nodige certificaten en attesten te overleggen om in aanmerking te komen voor selectie. Veel voorkomend zijn VCA, OHSAS 18001, BeSaCC, SCC, ISO9001 of ISO14001, of productgerelateerde certificaten van het type CE en IEC.
 Om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en derden te bevorderen betrekken wij hen actief bij ons beleid en zoeken en onderhouden wij een open dialoog met onze leveranciers.
 Onderstaand vindt u onze geldende voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

Hier kunt u het VGM-reglement downloaden (t.b.v. alle uit te voeren werkzaamheden): 
 VGM reglement  
 VGM reglement (English)
 VGM reglement (Deutsch)
 VGM reglement (Francais)
 
Zero Tolerance: 
 Brochure Zero Tolerance (Nederlands)
 
Lees hier de toegangsvoorwaarden met de veiligheidsvoorschriften:
 Toegangsvoorwaarden Centrale Bergum
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 Toegangsvoorwaarden Centrale Gelderland
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 Toegangsvoorwaarden Centrale Harculo
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 Toegangsvoorwaarden Eemscentrale
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 Toegangsvoorwaarden Maxima-centrale
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 Toegansvoorwaarden Centrale Rotterdam
Nederlands
English
Deutsch
Francais
 
Hier kunt u het van toepassing zijnde Havenreglement downloaden: 
 Havenreglement Maxima-centrale (Lelystad)

ENGIE Energie werkt actief mee aan de Arbocatalogus. In de Arbocatalogus vindt u de afspraken die binnen de productiebedrijven van de Energiesector zijn gemaakt om gevaren te signaleren en gerelateerde risico’s te beheersen.
 Ga hier naar de Arbocatalogus